sundanesnex|olberschulex|trifpei|periggueuxi|bookmakerssi|notxerx|xkazraplayx|schoumpeterx|airfrancezx|malvikzi
English

Aktuality

bulletrecept na pečené kuře se zeleninou Pozvánka + Aktualizovaný plán ústavných seminárov 2018 | 19-06-2018

zápis z jednání akreditační komise Pozývame Vás na Ústavný seminár, ktorý sa bude kona v piatok 29. júna 2018 o 9,00 hod. v zasadaèke NPPC-VÚP na 8. poschodí.

Prednáška:
autista gyermek óvodai nevelése Ing. Eva Kaclíková, CSc. - Ing. Jana Minarovièová, PhD.: dobrovoľne nezamestnaný odvody do sociálnej poisťovne Listeria monocytogenes - patogén schopný prežíva v potravinárskych prevádzkach

viac informácií...


bulletjezusov učenec in odposlanec eden od dvanajstihl Sympózium „Bezpeènos a kvalita potravín v podmienkach SR a ÈR“ | 06-06-2018

meble kuchenne na wymiar ceny świętokrzyskie Foto
Dòa 1.6.2018 sa v Bratislave konalo odborné sympózium „Bezpeènos a kvalita potravín v podmienkach SR a ÈR“ pri príležitosti osláv 100.-ho výroèia založenia ÈSR. Sympózium sa konalo pod záštitou ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriely Mateènej.

viac informácií...


bulletzvonění do mobilu mp3 zdarma Úspešné projekty APVV | 31-05-2018

maximálna povolená rýchlosť na dialnici v obci Dva projekty, ktoré v období rokov 2013 - 2016 realizoval NPPC-VÚP, boli Radou agentúry APVV ocenené. Projekt APVV-0498-12 „Štúdium genómovej variability Listeria monocytogenes so zameraním na kmene schopné prežíva v potravinárskych prevádzkach vyhodnotila Rada agentúry pre prírodné vedy ako projekt riešený na dobrej úrovni a projekt APVV-0344-12 „Charakterizácia bakteriálnych spoloèenstiev slovenských vín pomocou molekulárno-biologických metód“ Rada agentúry pre pôdohospodárske vedy vyhodnotila ako projekt riešený na vynikajúcej úrovni.

viac informácií...


bulletgymnastik børn på frederiksberg Odpoèet èinnosti Národného po¾nohospodárskeho a potravinárskeho centra za rok 2017 | 25-05-2018

cena lístka na lomnický štít Dòa 24.05.2018 sa v Bratislave uskutoènil verejný odpoèet èinnosti Národného po¾nohospodárskeho a potravinárskeho centra za rok 2017.

viac informácií...


bulletdoporučení pro výživu kojenců a batolat 2014 Zástupcovia Národnej platformy AgroBioFood Nitra na workshope v Bruseli | 21-05-2018

лучший подарок на рождество смотреть онлайн в хорошем качестве V priestoroch FoodDrinkEurope v Bruseli sa 7 .- 8. mája uskutoènil workshop a projektový míting European Food, Nutrition and Health Research Infrastructure (FNH-RI), na ktorom zástupcovia Národnej platformy AgroBioFood Nitra - prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD., prodekanka Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre, Ing. Martin Polovka, PhD., riadite¾ Výskumného ústavu potravinárskeho NPPC a Ing. Daniel Ács, PhD., zodpovedný za internacionalizáciu Bioeconomy Cluster - prezentovali zámery, ciele a priority platformy v európskom priestore.

viac informácií...


bulletjak dlouho trvá rezervace windows 10 Pozvánka + Aktualizovaný plán ústavných seminárov 2018 | 17-05-2018

podávanie daňových priznaní elektronicky 2014 Pozývame Vás na Ústavný seminár, ktorý sa bude kona v piatok 25. mája 2018 o 9,00 hod. v zasadaèke NPPC-VÚP na 8. poschodí.

Prednášky:

željeznički kolodvor sarajevo broj Ing. Martin Polovka, PhD.:rekolekcje ignacjańskie 2018 gdynia Monitoring tvorby potravinového odpadu v domácnosti - aktuálny stav
telefónica germany gmbh co ohg 22209 hamburg RNDr. Lenka Bartošová, PhD. - Ing. Emil Kolek, PhD. - Ing. Danka Šalgovièová - Ing. Angela Svìtlíková - Ing. Anna Giertlová:generátorový plyn vzorec Návrh projektu APVV "Vývoj metód modelovania integrovanej analýzy rizika z konzumácie sladkovodných rýb s cie¾om minimalizovania vplyvu negatívnych úèinkov na zdravie obyvate¾ov"

viac informácií...


bulletdálkové studium žurnalistiky praha Informaèný deò pre potravinárov, Nitra 9. 5. 2018 | 15-05-2018

gargamel azrael schlümpfe INFORMAÈNÝ DEÒ PRE POTRAVINÁROV, Nitra 9. 5. 2018

viac informácií...


bulletblahoželanie k vianociam a novému roku Do práce na bicykli | 04-05-2018

pojechać na wakacje po angielsku V roku 2018 sa zamestnanci NPPC VÚP po prvý krát zapoja do národnej kampane človeče napi sa Do práce na bicykli.

viac informácií...


bulletzakaj varčevati z vodo Bezpeènos a kvalita potravín v podmienkach SR a ÈR – pozvánka na odborné sympózium | 04-05-2018

detský bicykel ctm 24 Pozývame Vás na odborné sympózium „BEZPEÈNOS A KVALITA POTRAVÍN V PODMIENKACH SR A ÈR", ktoré sa uskutoèní dòa 01.06.2018 v Bratislave pri príležitosti 100. výroèia vzniku Èeskoslovenskej republiky.

viac informácií...


bulletbenzínka pro děti Národné po¾nohospodárske a potravinárske centrum je koordinátorom projektu Nanostructured carriers for improved cattle feed - NanoFEED GA No: 778098, Horizon 2020 Marie Sklodowska – Curie RISE 2017 | 25-04-2018

najlepší makeup 2014 V dòoch 18.–19.04.2018 sa konal v Prahe cena jindřicha chalupeckého 2015 brno Kick off meeting projektu, na ktorom sa zúèastniliriešitelia z NPPC:prerušenie tehotenstva dokedy doc. RNDr. Peter Siekel, CSc. (koordinátor), нежные слова мужу на ночь doc. Ing. Stanislav Šilhár, CSc., doc. Ing. Mária Chrenková, CSc., Ing. Matúš Rajský, PhD., RNDr. Marcela Blažková a Ing. Miroslava Súkeníková, PhD.

viac informácií...


pošta varaždin broj telefona  

neďaleko od trenčína  

sociálně patologické jevy u dětí a mládeže  

multifunkčné farebné laserové tlačiarne hp